Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Grzegorz Antoniuk

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie apelacji lubelskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Właściwość miejscowa

część miasta Lublin – dzielnica Tatary, Bronowice, Majdanek, Felin, Hajdów - Zadębie

miasto Świdnik

gminy: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice,Trawniki, Wólka, Wysokie