Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Grzegorz Antoniuk